เรื่องไม่ดี ยายไม่เคยคิด

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2560

เรื่องไม่ดี  ยายไม่เคยคิด,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

เรื่องไม่ดี  ยายไม่เคยคิด

         วันนี้  มีคนมาถามยายว่า...ทุกวันนี้  ยายมีทุกข์บ้างไหม ?  ยายตอบว่า  “ไม่มี”   เพราะยายคิดแต่เรื่องดี ๆ  มาตลอด

       เรื่องไม่ดี  ยายไม่เคยคิดถึงเลย  ตื่นขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องดี ๆ  ก่อน   เรื่องไม่ดีไม่ติดในใจยายเลย   ยายสั่งสมแต่ความดี  คิดดี  มาเรื่อย ๆถ้าเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น  ก็รบไปเพื่อส่วนรวม  แต่ไม่ได้  เก็บเอามาคิด  ที่เห็นพูด  บ่นคนอื่น  ก็เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม  

       เมื่อเรื่องผ่านไปแล้ว  ก็ไม่ได้เก็บ  เอาเรื่องเหล่านี้มาคิดเลย  พอนั่งธรรมะ  ก็ทิ้งทุกอย่าง   ดิ่งธรรมะอย่างเดียว  จึงมีแต่ความสุข
   

 

คำสอนคุณยาย
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0062294999758403 Mins