สร้างบุญถึงที่สุด แล้วจะเป็นผู้ชนะ

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2558

 

สร้างบุญถึงที่สุด  แล้วจะเป็นผู้ชนะ

 

 ถ้าเราอยู่ในธรรม  เราดูคนทางธรรมให้ออก  แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยากเลย  เพราะโลกหยาบกว่าธรรม


 ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้  ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว   ก็ให้คิดว่า...ชาติต่อไปเราต้องชนะ  เราต้องชนะให้ได้   แล้วสร้างบุญในชาตินี้ให้มาก  ให้หนักกว่าเดิม  ให้แก้ไขที่ตัวเราเอง  ให้สร้างบุญ   สร้างความบริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ  ในตัวเราให้หนักยิ่งขึ้น  แล้วเราจะเป็นผู้ชนะ

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025401063760122 Mins