พรปีใหม่ จาก..คุณยายอาจารย์

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2557

พรปีใหม่ จาก..คุณยายอาจารย์

 

 


 ยา ย จ ะ ใ ห้ พ ร ปี ใ ห ม่ น ะ . . .

 จะทำกิจการใด ก็ให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยอำนาจบุญกุศลนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราก็ต้องทำบุญ ทำทาน ทำแต่ความดี เราละโลกไปแล้ว เราก็จะเก็บบุญไปได้ เกิดทุกชาติทุกภพ  เราก็จะได้มีสมบัติ ทำบุญไปทุกชาติทุกภพ ทำแต่ความดี ความไม่ดีไม่เอา ขอให้ทุกคน อายุยืนๆ นะ ให้นั่งธรรมะ ให้เห็นธรรมะชัดๆ ใสๆ นะ
 
เวลาคิดอะไรไม่ออก นั่งสมาธิแล้วก็จะคิดออก ยายก็ทำอย่างนั้น เวลายายคิดอะไรไม่ทัน ยายก็นั่งสมาธิ ดึงใจเรามาหยุดนิ่งไว้ที่ฐานที่ ๗ เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ เราก็จะคิดโน่นคิดนี่ได้ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ทำบุญทำทาน เราตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ ได้แต่บุญกับบาป สร้างบาปก็เอาบาปไป สร้างบุญก็เอาบุญไป
 
เกิดมาเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้ว เกิดมาแล้ว ต้องสร้างบุญสร้างกุศล ทำบุญทำทาน มีน้อยทำน้อย มีมากทำมาก เราตายแล้วเราละโลกไปแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้ จะเอาไปได้ ก็มีแต่ บุญ กับ บาป
สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ เราเกิดทุกชาติทุกภพ เราเกิดมาเราจะได้มีสมบัติ ทำบุญทุกชาติๆ นะคะ..

 

 

....................................................

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน กดไลค์ได้ใจ กดแชร์ได้บุญ 

อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like www.facebook.com/webkal

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039385636647542 Mins