ชนะมารด้วยความดี Conquer Mara With Goodness

วันที่ 29 มีค. พ.ศ.2557

 
 
 
ชนะมารด้วยความดี
Conquer Mara With Goodness


ชีวิตยายทำแต่ความดีมาตลอด
และคิดว่าจะทำให้มาก ๆ
เพื่อให้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
และความดีนี่เองที่จะสามารถเอาชนะมารได้

นอกจากทำแล้ว ยายยังอธิษฐานตลอดเวลาว่า

ขออย่าให้มารปิดรู้  ปิดญาณของยายได้
เมื่อปิดบังรู้ญาณไม่ได้  เราก็จะมีรู้มีญาณ
เห็นไปหมดว่าอะไรเป็นอะไร
รู้เห็นเป็นไปตามความจริงทุกประการ
รู้เห็นถูกไปหมด

เมื่อเป็นอย่างนี้  มารจะไม่ได้ช่องที่จะสอนชั่ว
บังคับให้ทำความไม่ดี  เราจะรู้ทันทั้งหมด

คำว่า “แพ้” อย่าได้รู้จัก
ไม่รู้จักคำว่า “แพ้มาร” ไปทุกภพทุกชาติ
ให้ชนะไปทุกชาติ ๆ ตราบกระทั่งปราบมากสำเร็จ
ได้เข้าพระนิพพาน

ยายอธิษฐานแล้ว ก็มองดูความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ของตัวเอง
มองดูดวงบุญ ดูดวงธรรมในตัว 
เห็นสว่างไสวไปหมด  เห็นแล้วก็ดีใจ

ดูผังเก่า ๆ ที่ทำมาทั้งหมด 
มองไม่เห็นความไม่ดีเลย
เห็นแต่ความดีล้วน ๆ
เห็นแต่ความบริสุทธิ์ตลอดทั้งหมด

เห็นอย่างนี้แล้ว 
ยายมองเห็นการสร้างความดีของยายว่า
คว้าธงชัยแล้วแน่นอน
เพียงแต่ประคับประคองไปหมดชาตินี้

ภพชาติต่อ ๆ ไป จะสมบูรณ์ทุกอย่าง
อะไรไม่ดี  จะไม่เจอะไม่เจอเลย
เพราะยายอธิษฐานล้อมคอกไว้อย่างแน่นหนาทั้งหมด
ให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ ทั้งสิ้น
ยายชนะแน่นอน
ต้องปราบมากสำเร็จแน่นอนด้วย
เพราะยายสั่งสมความดีไว้มาก

 
 

คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
จากหนังสือ : "คำสอนยาย”
4 มีนาคม พ.ศ. 2523
 

Conquer Mara With Goodness

Throughout my life I have done nothing but good deeds.  I will keep doing so to further the purity of my body, speech and mind.  This goodness will help me overcome the influence of Mara.

I always make the following resolutions:

Do not let Mara conceal the truth from me and prevent me from having the super-knowledge and insight.  Let me know everything according to the truths.  Let me be free from Mara’s influence which causes me to do wrongful deeds.  Let me never know the word “defeat”, and to not ever be defeated by Mara in all of my lifetimes.  Let me be victorious over Mara in every lifetime until I attain Nibbana.

After making resolutions, I looked at the purity of my body, speech and mind, and I looked at my inner merit sphere and my inner Dhamma sphere, and I saw all of them to be utterly bright and luminous.  This made me happy.  I looked at all the “programs” (past actions) that I have created for myself in the past and I saw no badness, only goodness and purity throughout.  When I saw how I built virtues in the past, I knew I will no doubt grab the flag of victory.  All I have to do is to stay on course and maintain this path of goodness for this lifetime.  In my subsequent lifetimes, everything will be complete and perfect.  I will not run into anything that is bad because I have made resolutions to encompass everything that is good, fully and firmly.

I will surely prevail.  I will certainly defeat Mara because I have accumulated so much virtue.

 
 
 
 
Khun Yai Chand Khonnokyoong
from the book : "Khun Yai's Teachings-Wisdom from an Enlightened Mind”
4 March 2523 B.E.
 
 
 
 
 
Total Execution Time: 0.0022419651349386 Mins