เรื่องกระทบกระทั่ง

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2557

 

 

เรื่องกระทบกระทั่งคุณยายเจ้าขา(พี่แมวถามในใจ)

ทำไมเรามาสร้างบารมีแล้วยังต้อง
มีเรื่องกระทบกระทั่งกันด้วยคะ
(ถามคุณยายในใจ)

ตอนที่คุณยายมาตรวจครัวของวัด
ตอนนั้นคุณยายคุยกับหลวงพี่อิทธิ
(พระหมู) อยู่

แล้วคุณยายก็เปรยออกมา ให้เรา
ได้ยินเหมือนคุณยายมาพูดให้เรา
ฟัง(เหมือนเจาะจงให้เราได้ยิน)

ก็มารเขาเอาเรามากระทบกันให้ใจขุ่นแล้วก็เอาวิบากมาปรับ
ของใคร ก็ของใครระวังจะติดลบ
อายุธาตุอายุบารมีนะ
   
อีกวันพี่แมวสงสัยคำว่าอายุธาตุ
อายุบารมีคืออะไร

คุณยายตอบออกมาให้ทุกคนได้
ยินอีกว่าอายุธาตุอายุบารมี ก็คือ
ให้ดูว่าใครมาเกิดก่อน ประกอบ
กายหยาบได้ก่อน ใครมาถึงวัด
ได้ก่อน ใครบวชได้ก่อน บารมี
เขาก็แก่กว่าตามจำนวนปีที่เขามา
ก่อน เพราะบารมีแก่ๆมารกันไม่ได้ 
ถ้าไปกระทบกับเขา เราก็ขาดทุน
มาอยู่วัดอย่าคิดว่าได้บุญอย่างเดียว
มาอยู่วัดอย่าออกฤทธิ์ออกเดช
ทำไม่ดี ก็แบกบาปไป ทำบุญก็แบก
บุญไป บุญเท่าตะกร้า บาปเท่า
กระบุง กิเลสท่วมตัวตาย จะไป
ไม่รอดนะ

เวลามีเรื่องกระทบกัน พอใจเราขุ่น
ก็จะไปดึงดูดบาปเก่าของเรามา
ซึ่งของเก่าของเราทั้งนั้น ไม่ต้อง
ไปดูคนอื่น ให้ดูตัวเราและถาม
ตัวเองว่าเรื่องแบบนี้จะเอาอีก
ไหม(การกระทบกระทั่งกับคนอื่น)
จะให้เรื่องนี้ตามไปภพชาติหน้า
อีกไหม ถ้าไม่อยากให้ตามไป
ชาตินี้ก็หยุดกระทบกระทั่งกันซะ 
ให้สิ้นวาสนากันไป จะได้ไม่มีเวร
ต่อกัน เหมือนที่พระเทวทัตผูกโกรธ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอธิษฐาน
ตามไปขวางทางการสร้างบารมี
ของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น
ให้ดับที่เหตุคือ ที่ใจ พอเหตุไม่มี
ผลก็ไม่เกิด ฉะนั้นใครทำใจใสได้
ก่อนคนนั้นก็ชนะ ดูอย่างยาย
ยายไม่ติดใจใครเลย ชาติหน้า
มารตามยายไม่ได้แล้ว
(มารทำอะไรยายไม่ได้แล้ว
หมายถึง มารกดธาตุธรรมยาย
ไม่ได้อีกแล้ว)

 

 

 

จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011213660240173 Mins