กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2558

กำลังใจ..ยิ่งใช้ยิ่งมี

           กำลังใจของทุกคน  มีเท่ากัน  กำลังใจของหลวงพ่อ  ก็มีเท่ากับลูก ๆ ทุกคน  ต่างกันตรงที่หลวงพ่อนำมาใช้บ่อย ๆ  ยิ่งใช้..ก็ยิ่งมี อุปสรรค  หลวงพ่อถือว่า เป็นเรื่องธรรมดา  จะเอาชนะอุปสรรคนั้นให้ได้  ด้วยสติปัญญาและกำลังใจ   แล้วก็ทำใจหยุดนิ่งเพื่อจะแก้ไขอุปสรรค 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0046072165171305 Mins