ที่รวมลงของความดีทั้งหลาย

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

ที่รวมลงของความดีทั้งหลาย

            ความประมาทนั่นคือ  เลินเล่อเผลอตัว   ความไม่ประมาทนั่นคือไม่เลินเล่อเผลอตัว ไม่เผลอ ไม่พลั้ง ไม่เผลอ มีสติเสมอ เรียกว่า ความไม่ประมาท  เราขาดสติ อ่อนสติ เรียกว่า ความประมาทความไม่ประมาทนี้แหละเป็นยอดของพระไตรปิฎกเหล่านั้น  ความไม่ประมาทนี้  เป็นที่รวมลงของความดีทั้งหลาย  ความประมาทเล่าเป็นที่รวบรวมลงของความไม่ดีทั้งสิ้น   ความดีมากเท่าใดรวมลงใน  ความไม่ประมาททั้งสิ้น

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี