จิตเกษม

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2558

 

จิตเกษม

 

จิตเกษม 

พอใจหยุดเสียเท่านั้นแหละ ไม่ยักโศกแต่นิดเดียว
โลกธรรมจะมากระทบสักเท่าหนึ่งเท่าใดก็ไม่โศก  เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ติเตียน ทุกข์ สักเท่าหนึ่งเท่าใดก็ไม่โศก  พลัดพรากจากเมีย ลูกสาว สักเท่าหนึ่งเท่าใดก็ไม่โศก เพราะใจหยุดเสียแล้ว

พระมงคลเทพมุนี  จิตของผู้ที่โลกธรรมกระทบแล้ว ไม่หวั่นไหว เป็นจิตไม่ยินร้าย เป็นจิตไม่ยินดี เป็นจิตเกษม

 

 

(๒๕ เมษายน ๒๔๙๗)