พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขัน

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2558

 

พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขัน

 

"พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขัน
ท่านยังนึกถึงบุญของท่าน
ที่ท่านได้บำเพ็ญของท่านมา
แน่วแน่มั่นคงทีเดียว"

เมื่อมั่นคงเช่นนั้น
นางธรณีก็ผุดขึ้นมา
บำบัดพญามารให้พ่ายแพ้
ด้วยน้ำที่พระองค์ทรงหลั่ง
ให้ตกลงเหนือปฐพี"

 

 

ส่วนหนึ่งของ "อมตะวาจา"

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร 
กัณฑ์ที่ 5

 

 

 Total Execution Time: 0.0011262178421021 Mins