จิตบริสุทธิ์

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2556

หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี เว็บกัล webkal

 

จิตบริสุทธิ์

             ความมหัศจรรย์ ประการหนึ่งของวิชชาธรรมกาย ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้ค้นพบก็คือการทำใจให้หยุดนิ่ง ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 กลางท้อง ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา เมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วน จิตจะเคลื่อนแล่นเข้าไปสู่ภายใน สู่เส้นทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” จิตแล่นเข้ากลางดวงธรรมต่างๆ ที่ผุดซ้อนขึ้นมา ดวงธรรมต่างๆ นี้เป็นเครื่องกลั่นจิตให้บริสุทธิ์ประณีต มากขึ้นไปตามลำดับ กระทั่งจิตแล่นเข้าไปถึงกายในกาย เข้าถึงธรรมกายที่ลุ่มลึกละเอียดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆ จิตนิ่งและเคลื่อนเข้าสู่ภายในไปพร้อมกัน จิตยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ ผุดผ่อง ยิ่งรู้เห็นไปตามลำดับ การค้นพบของท่าน จึงเป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยื่นยันว่า “พระธรรมกายในตัว” มีจริง ธรรมกาย คือกายตรัสรู้ธรรม เป็นกายแก้วใสบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปเกตดอกบัวตูม ที่มีชีวิต ทุกคนสามารถเห็นองค์พระแก้วใสนี้ได้ เมื่อจิตถูกกลั่นให้ใสบริสุทธ์  สว่างไสวยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวัน

 

         การค้นพบความมหัศจรรย์ของอานุภาพจิตบริสุทธ์ ของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านต้องเจริญสมาธิภาวนา ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาวิชชาธรรมกายต่อไป ทำใจหยุดนิ่งทั้งวันและคืน วินาทีเดียวก็ไม่ได้หยุดยั้งเลย แล้วท่านได้รู้เห็น พบว่าต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม จึงจะดับต้นเหตุแห่งทุกข์ได้ ขณะเดียวกัน ท่านก็มีมหากรุณาอันไม่มีประมาณต่อมนุษยชาติ ไร้ขอบเขตของเชื้อชาติศาสนา ท่านจึงนำความรู้เรื่องวิชชาธรรมกาย มาเทศนาสั่งสอนให้พวกเราได้พบแสงสว่างแห่งธรรม พบหนทางที่ถูกต้องของชีวิต ขจัดความมืดมนอนธกาลให้หมดไป เปิดเผยความลี้ลับเรื่องราวแผนผังชีวิต เรื่องกายในกายที่ซ้อนอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคน

 

         วันที่ 10 ตุลาคม เมื่อปี พ.ศ.2427 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ จึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดของโลก และจักรวาลอีกวันหนึ่งเพราะเป็นวันที่บังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยรูปกายเนื้อ บุคคลผู้มีธาตุธรรมบริสุทธิ์แก่กล้า ผู้ยังโลกนี้ให้สว่างไสว ด้วยแสงแห่งธรรม ท่านมีปณิธานมุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรือง ขจรกระจายไปทั้งโลก เพื่อสันติสุขของมนุษยชาติ

 

รัตนวาลี 30 ก.ย.56

 Total Execution Time: 0.0075620492299398 Mins