ถามตัวเองทุกวัน

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๐

ถามตัวเองทุกวัน : เราจะรู้แจ้งเห็นแจ้งได้ก็ต้องนิ่งแน่น จะนิ่งแน่นได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิต ปล่อยให้หลุดจากกายหยาบเข้าไปเลย เราต้องถามตัวเองทุกวันว่า เรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายจริงมั้ย? เราอยากจะหลุดพ้นจริงมั้ย? เราต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารจริงมั้ย? ถ้าจริง เราจะได้ทิ้งทุกสิ่งแล้วมุ่งทำความละเอียด ถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าจริง เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็ก เราจะได้มุ่งไปเลย ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองทุกวัน มิเตอร์หลวงพ่อก็ให้ไว้แล้ว ต้องมีความสุข ความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้น

 

มีอะไรให้ดูก็ดูไป : เมื่อเราวางใจได้ถูกส่วน  ถูกวิธี  ภาพจะเกิดขึ้น ถ้าใจยังไม่นิ่ง  มันจะแวบไปแวบมา   เราก็ทำเฉย ๆ เอาไว้ เล่นตัวเอาไว้ นิ่งเอาไว้ ทำใจใส ๆ   ทำเป็นไม่สน  ทั้ง ๆ ที่สนมาก อยากจะเห็นใจจะขาด ก็ต้องทำเป็นไม่สน มีอะไรให้ดู ก็ดูอย่างนั้นไปก่อน ถ้ายังไม่ใช่ดวงแก้ว องค์พระ เราก็ดูต่อไป ดูไปโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น  ไม่ต้องไปปรุงแต่ง ไม่ต้องไปกำกับ ไม่ต้องไปขับไล่ ทำเฉย ๆ เหมือนรู้แล้วไม่ชี้   มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปด้วยใจที่เป็นปกติ  

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012938817342122 Mins