สปอตชวนเข้าวัด

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2558

สปอตชวนเข้าวัด

มาทำบุญปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ด้วยกันนะค่ะ

 

สปอตชวนเข้าวัด 1 นาที

 

สปอตชวนเข้าวัด 3 นาที