นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๓

 

นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ : อธิษฐานหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้มันเต็มองค์ให้ได้ นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านเอาเราไว้กลางกายท่านอยู่แล้ว บารมีของท่านมาก บารมีน้อยปราบมารไม่ได้ ลูกทั้งหลายต้องรู้ จะได้มีความสุขใจปลื้มใจและปีติใจในการที่เราตัดสินใจมาสร้างบารมีโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมา เพราะฉะนั้นการที่ให้ลูกทุกคนนึกถึงท่าน ก่อนวันหล่อรูปเหมือนของท่าน อัญเชิญท่านหวนกลับมาด้วยรูปทองคำ ลูกต้องภูมิใจในการนึกถึงท่านเป็นอารมณ์ ให้ได้ทุกวัน ทั้งวัน ควบไป แม้มีบุญหยาบที่เราได้รับบุญ อย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรค ลูกต้องให้มีความปีติและภาคภูมิใจ ว่ามันเป็นบุญใหญ่ของลูก ซึ่งลูกทั้งหมดมีส่วนสำคัญในการทำภารกิจนี้ให้เกิดขึ้นได้นี่ ต้องเห็นหลวงปู่ให้ชัดใสสว่าง มากที่สุดทีเดียว ถ้าลูกนึกอย่างนี้ ใจจะปีติ มีความสุข และทำให้ใจหยุดนิ่งได้เร็ว ง่าย ให้ฉลาดในการนึกคิดที่จะน้อมนำใจของเราให้หยุดนิ่ง โดยการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ นิ่ง ๆ เบา ๆ เพราะฉะนั้นลูกต้องนึกให้ได้อย่างสบาย ๆ บริสุทธิ์ มีความสุข นึกอย่างนี้ให้ต่อเนื่องทั้งวัน ทั้งวันทั้งคืนเลย ให้ติดเป็นนิสัย ค่อยนึกเบา ๆ สบาย ๆ แตะใจเบา ๆ ถ้าชัดแล้ว สว่างแล้ว ใสแล้ว แตะเบา ๆ ประคองใจไปเบา ๆ สบาย ๆ เบา ๆ อย่าไปตั้งใจมาก ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ถูกวิธีการ อย่าไปกด ให้ลืมตา นิ่ง ๆ สบาย ๆ ไม่ช้าหรอกลูก เดี๋ยวก็จะได้ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010699987411499 Mins