อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ

วันที่ 23 พย. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๕๔

อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ : ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่เราได้นำปัจจัย นี้มาเปลี่ยนเป็นทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยความเคารพเลื่อมใส ให้มนุษย์และเทวดากราบไหว้ ให้เป็นทางมาแห่งการเข้าถึงธรรม ให้บุญนี้ติดไป แล้วอธิษฐานในดวงบุญ ในมหาทานบารมีนี้ ให้มีรู้ญาณแม่นยำ ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง หยุดได้สนิทสมบูรณ์ เข้ากลางคล่อง ว่องไว ใจมีพลัง รู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ธรรมใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายอาจารย์ฯ ท่านได้บรรลุ ขอให้ได้บรรลุธรรมนั้น ให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ให้ความบริสุทธิ์ในมโนปณิธานที่จะปราบมารไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม ให้ไม่ข้องแวะในสิ่งที่เป็นอุปสรรคมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมี ไม่ติดในอะไรเลย ติดกลางของกลางอย่างเดียว ให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง อย่าเจ็บ อย่าป่วย อย่าไข้ ให้อายุขัยยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆ สมบูรณ์รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย เกิดมาระลึกชาติได้ เป็นต้น อธิษฐานซ้ำ ๆ ๆ 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015564866860708 Mins