มีปัญญาเสมอกัน

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2558

มีปัญญาเสมอกัน


           คู่ชีวิตจะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องเป็นคู่คิด คู่ชีวิต มีเรื่องอะไรสามารถช่วยเหลือกันได้ ปรึกษาหารือกันได้ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกเท่าๆกัน แต่ขอให้เป็นคนฉลาด จับประเด็นเป็น ก็จะเป็นคู่คิดและคู่ชีวิตที่เป็นที่ปรึกษาวางใจกันได้อย่างสนิทใจ


              ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ถ้าคู่ชีวิตมี 4 ข้อเสมอกัน ชีวิตสมรสก็จะราบรื่น ไม่ทุกข์มากนัก พอที่จะประคองตัวผ่านไปได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเลือกคู่ครอง และใช้ชีวิตคู่อย่างราบรื่นแน่นอนว่าอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตได้เสมอๆ ดังนั้น เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด ก่อน โดยการเลือกคู่ครอง คนๆนั้นจะต้องเป็นคนดี มีศีลธรรม อย่างน้อยต้องพูดดี คิดดี ทำดี และมีรสนิยมที่เสมอกันทั้งศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญานั่นเอง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032987415790558 Mins