โชคดีที่รู้ก่อนแต่ง

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2558

โชคดีที่รู้ก่อนแต่ง

  
            มนุษย์จำเป็นจะต้องดำรงเผ่าพันธุ์ แต่เนื่องจากการดูแลและเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เมื่อมาอยู่ร่วมกันปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นของคู่รักสามารถแบ่งได้เป็นหลายช่วง ตั้งแต่ช่วงก่อนโปรโมชั่น ช่วงโปรโมชั่น และช่วงหมดโปรโมชั่น คือปัญหาก่อนแต่งงาน ปัญหาขณะเพิ่งแต่งงาน และปัญหาหลังแต่งงานไปแล้ว โดยเฉพาะช่วงของการมีลูก ซึ่งเป็นปัญหาของคุณแม่กับลูก หรือปัญหาของคุณพ่อกับลูกนั่นเอง

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " The Lover รักเป็นจะเห็นใจ "

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0058611154556274 Mins