อเวจี

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2548

 

           อเวจี เป็นชื่อนรกขุมใหญ่ขุมหนึ่งในจำนวน 8 ขุม เรียกเต็มว่า อเวจีมหานรก เรียกย่อว่า นรกอเวจี บ้าง อเวจีนรก บ้าง

 

           อเวจี มีกำแพงเหล็กหนา 9 โยชน์ล้อม 4 ด้านเหมือนกำแพงเมือง ภายในกำแพงมีไฟลุกโชนทั้งวันทั้งคืน สัตว์นรกถูกตรึงด้วยหลาวเหล็กถูกเปลวไฟลวกทรมานตลอดเวลาแต่ไม่ตายด้วยอำนาจกรรม

 

          อเวจี เป็นที่เกิดของผู้ที่ชอบละเมิดศีล 5 เช่น ฆ่าสัตว์ประจำ ผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่ไม่ยุติธรรมมีโลภเจตนา เที่ยวชิงบ้านชิงเมืองผู้อื่น ผู้ประทุษร้ายผู้ทรงศีลทรงธรรมและพระอริยบุคคล ผู้ทำอนันตริยกรรม เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้น ผู้ชอบลักขโมยของพระรัตนตรัย และผู้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดทำนองคลองธรรม

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0087883313496908 Mins