อวมงคล

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2548

 

 

        อวมงคล แปลว่า ไม่เป็นมงคล ขาดความเป็นมงคล ลางร้าย โชคร้าย คือไม่นำความเจริญมาให้ อีกนัยหนึ่งแปลว่า มงคลระดับต่ำ ตรงกันข้ามกับคำว่า อภิมงคล ซึ่งแปลว่ามงคลอันยิ่งใหญ่

 

          อวมงคล ให้เป็นคำเรียกงานทำบุญที่เกี่ยวกับการตาย เช่น งานสวดศพ งานทำบุญ 7 วัน งานอดีตเจ้าอาวาสว่า งานอวมงคล

 

       ศาสนพิธีในงานอวมงคลจะมีแตกต่างจากงานมงคลหลายอย่าง เช่น ไม่โยงด้ายสายสิญจน์ ไม่ตั้งขันน้ำมนต์ มีบทสวดเฉพาะต่างหาก และเรียกการสวดว่า สวดพระพุทธมนต์ ไม่ใช่ เจริญ พระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นคำสำหรับเรียกงานมงคล

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011145989100138 Mins