ต้องมีความบริสุทธิ์มาก

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2558

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๑๗๓

ต้องมีความบริสุทธิ์มาก : เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้น ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ความสว่างเพิ่มขึ้น ความขยายกว้างขวางเพิ่มขึ้น ความรู้แจ้งเพิ่มขึ้น การเห็นเพิ่มขึ้น ทุกอย่างต้องเพิ่มขึ้น ถ้าแคบลงก็ไม่ใช่ ลุ้นก็ไม่ใช่

 

หัวใจดวงเดียวกัน : ดูเฉย ๆ ลูกเชื่อเถอะ ทำให้ได้ตลอดเวลา ลูกยังแข็งแรงกันอยู่ เดี๋ยวจะละเอียดขึ้น ให้มีวินัยดี มีหัวใจดวงเดียวกัน ละเอียดเราต้องให้ความสำคัญ หลวงพ่อจะไม่พูดบ่อย แต่ลูกต้องสอนตัวเองบ่อย ๆ

 

อานุภาพพระรัตนตรัยภายใน : ตราบใดใจยังไม่หยุดนิ่งยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัว  เราก็จะไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เมื่อนั้นจิตก็จะไม่บริสุทธิ์ และไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ เพราะว่าความบริสุทธิ์ยังไม่เต็มที่ พลังบุญในตัว จึงยังไม่มาก แต่ถ้าหากใจหยุดนิ่งได้ เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ พลังบุญบารมีของเราจะกลั่นกล้า เมื่อนั้นธรรมจักษุและญาณทัสสนะจะบังเกิดขึ้น เราก็จะได้รู้เห็นเรื่องราวไปตามความเป็นจริง แล้วพลังบุญก็จะไปขจัดบาป  ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลาย กระทั่งดับทุกข์ได้ ได้เข้าถึงบรมสุขอันไม่มีประมาณ ดังนั้น การที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็เพื่อการนี้

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010244647661845 Mins