มีวาจาสุภาษิต

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2558

มีวาจาสุภาษิต

การทำความดีให้ได้เต็มที่ เราจำเป็นต้อง
๑. หาความรู้ใส่ใจ (พหูสูต)
๒. ฝึกความสามารถใส่ตัว (ศิลปะ)
๓. มีวินัยเข้ากำกับความรู้ความสามารถนั้น ความสามารถทางกาย เรียกว่า ฝีมือ แต่มีความสามารถอีกประการหนึ่งทางปาก เรียกว่าฝีปาก 


         หากใครฝึกได้ดีแล้ว ย่อมสามารถฝากความดีให้ชาวโลกเห็นได้มากกว่าฝีมือเสียอีกดังเช่น พระพุทธศาสนาแพร่หลายขึ้นมาได้ เพราะฝีปากแท้ๆ
เป็นฝีปากที่สร้างคนให้เป็นคนดี ฝีปากชนิดนี้เรียกว่า วาจาสุภาษิต

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.00094491640726725 Mins