ทันทีที่ลืมตามาดูโลก เราก็ต้องผจญภัยชนิดที่ พร้อมจะเอาให้ถึงตายอยู่ทุกวินาที เหมือนว่ายน้ำอยู่กลางทะเลมหาโหดที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
ธุลีแปลว่า ฝุ่นละอองที่ละเอียดมากๆ เกือบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่เมื่อมันปลิวมาเกาะที่ของใสสะอาด เช่นกระจกเงา
...อ่านต่อ
    โลกธรรม 8 ทุกคนต้องเจอ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้บรรลุนิพพานแล้ว ถึงเจอโลกธรรมฝ่ายที่ทำให้ใจหวั่น (อนิฏฐารมณ์)
...อ่านต่อ
    จิต คือ ธรรมชาติคิดอยู่ในตัวคนเป็นๆ และสามารถสั่งสมอารมณ์ไว้ได้ 
...อ่านต่อ
 มีที่ไหนในโลกบ้างที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง? ไม่มี ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวช? จะหาที่ที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง
...อ่านต่อ
   พระพุทธองค์ทรงพบว่า พื้นฐานตามความจริงของชีวิตแล้วชีวิตของทุกคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ เหมือนคนพิการหมดเมือง
...อ่านต่อ
 ชาวสวนชาวไร่หลังจากเผาหญ้าถามป่าแล้ว ต้องรีบปลูกพันธุ์พืชที่ต้องการลงไป หากปล่อยทิ้งไว้ หญ้าและวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการก็จะกลับขึ้นมางอกงามอีกครั้ง
...อ่านต่อ
  ผ่านบันไดชีวิตมา 30 ขั้น เราจะพบว่า นิสัยไม่ดี ความประพฤติไม่ดีของเราเองที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นยังมีอีกเยอะบางอย่างที่เรา
...อ่านต่อ
   ชีวิตคนมีปัญหามาก ปัญหาเหล่านั้นล้วนต้องแก้ด้วยปัญญา ทุกคนจึงปราถนาปัญญา ใครมีปัญญามากก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกไว้ในตัวย่อมสามารถฝ่าฟันปัญหา
...อ่านต่อ
 มนุษย์ทุกคนล้วนเกลียดทุกข์ อยากได้สุข ความสุขมีอยู่ 2 ประเภท คือ
...อ่านต่อ
คนบางคนในโลกมีขันติทั้ง 4 ประการอย่างครบครัน คือ อดทนต่อความรำบากตรากตรำได้ ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะทารุณแค่ไหนอดทนต่อทุกขเวทนาได้
...อ่านต่อ
 งานทุกชิ้นในโลกที่สำเร็จขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ นอกจากอาศัยปัญญาเป็นตัวทำแล้ว ยังล้วนต้องอาศัย
...อ่านต่อ
ฟังธรรมตามกาลแปลว่า ฟังพระธรรมคำสั่งสอนตามเวลาที่สมควร หมายถึงการหมั่นหาเวลาว่างไปฟังธรรมให้มากที่สุด
...อ่านต่อ
 ถ้าฝนตกลงมาจากบนฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีน้ำจากห้วยหนองคลองบึง ทะเล มหาสมุทร ยอมระเหยน้ำให้กลับขึ้นไป
...อ่านต่อ
 สุนัขอดโซ ได้กินน้ำข้าวเปล่า 7 วัน พอวันที่ 8 จะกินข้าว ได้กินข้าว 7 วัน พอวันที่ 8 จะกินกับ ได้กินกับ 7 วัน พอวันที่ 8 
...อ่านต่อ
ท้องนาฤดูแล้งดินแตกระแหงลึกๆ แต่ประสานกันได้เมื่อฝนตก ทราย กรวด ก้อนเล็กๆ แต่กระด้าง แม้ฝนตกท่วมฟ้าก็
...อ่านต่อ
   วัตถุต่างๆ ในโลกนี้ ต่างมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน ถ้าใครทราบคุณสมบัติเหล่านั้น ตามความเป็นจริง ก็สามารถนำไปใช้
...อ่านต่อ
ธรรมชาติของจิต คือ นึก-คิด ตลอดเวลา คนทั่วไปมักเผลอสติมีความเมาทางจิต ปล่อยจิตส่งเสริมจิต ให้คิดจมอยู่ในกามคุณ ๕
...อ่านต่อ
   ใจคนเป็นของละเอียดยิ่งนัก เห็นได้ก็แสนยาก หนำซ้ำมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ คือ
...อ่านต่อ
ทุกชีวิตในโลกต่างถูกพิพากษาแล้วว่าต้องตาย อย่างแน่นอน ถ้านักโทษประหารที่เดินเข้าสู่หลักประหารด้วยอาการสนุกคะนอง 
...อ่านต่อ
เหงื่อถ้าไม่ไหลออกจะตกในกลายเป็นน้ำตา เพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนแล้วจะต้องทำงานฝากฝีมือให้คนรุ่นหลังถือเป็นครู 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล