ความเป็นคนว่าง่าย 

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

ความเป็นคนว่าง่าย 

        คนบางคนในโลกมีขันติทั้ง 4 ประการอย่างครบครัน คือ อดทนต่อความรำบากตรากตรำได้ ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะทารุณแค่ไหนอดทนต่อทุกขเวทนาได้ ไม่ว่าจะป่วยไข้ปานใด อดทนต่อความเจ็บใจได้ ไม่ว่าจะถูกใครเหน็บแนมด่าว่า อดทนต่ออำนาจกิเลสได้ ไม่ว่าจะเย้ายวนแค่ไหน


        แต่ทนไม่ได้ถ้าใครไปสั่งสอนแนะนำ เขาจะเกิดความคับแค้น โต้กลับหักล้างขึ้นมาทันที เพราะเขามีเชื้อหัวดื้อ ว่ายากสอนยากอยู่ในตัว หากว่าเดิมเป็นคนโง่อยู่ก็สุดแสนจะเข็น หากว่าฉลาดอยู่แล้วก็แสบตะบึงตะบัน กลายเป็นคนอัมพาตทางใจ 

 

        คนเป็นอัมพาตแม้ของดีจะกองอยู่รอบตัวก็ไม่สามารถไขว่คว้ามาเป็นประโยชน์ได้ ฉันใด คนว่ายากสอนยาก แม้จะได้ครูอาจารย์ปราดเปรื่องก็ไม่สามารถไขว่คว้าความดีมาใส่ใจใส่ตัวได้ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น จงมาเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายกันเถิด

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.0048324982325236 Mins