คนกำความเพียร

วันที่ 18 ธค. พ.ศ.2558

 คนกำความเพียร

 

   คนกำความเพียร  คือคนกำความสำเร็จ   คนมีความเพียร  คือคนมีอนาคต


         "อิ่มธรรม"

 Total Execution Time: 0.0030064344406128 Mins