ทุกคน มุ่งความชนะ

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2558

ทุกคน มุ่งความชนะ

            ทางโลกเขามุ่งความชนะเป็นเบื้องหน้า  ไม่มีใครปรารถนาความพ่ายแพ้เลย  เมื่อชนะแล้วก็ได้ความเป็นใหญ่  มนุษย์รบราฆ่าฟันกัน ในดาวดึงส์เทวโลกนั่นเทวดายังรบกันเลย  การชนะนี้แหละเขาต้องการกันนัก ทางธรรมเล่า ก็มุ่งเอาชนะเหมือนกัน ภิกษุสามเณร สวมฟอร์มนี้อยู่ก็มุ่งเอาชนะ อุบาสกอุบาสิกาก็มุงความชนะเหมือนกัน  ชนะอะไร ? ชนะที่สุดต้องชนะความชั่วทั้งหมด 

 

พระมงคลเทพมุนี

 Total Execution Time: 0.0044430653254191 Mins