ทานนำไปเกิดในสกุลมั่งมี

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

ทานนำไปเกิดในสกุลมั่งมี

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๑๓๖ : 28 ธ.ค. 58 โดย สิงหล

 

       ทานนั่นแหละจะเป็นชนกกรรม นำไปเกิดในสกุลที่มั่งมีมาก เพราะผลทานส่งให้ เมื่อให้ทานแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ ผู้ยากขัดสนก็สมบูรณ์ อ้ายความสมบูรณ์ที่ให้แก่เขานะกลับมาเป็นของตัว มากน้อยเท่าใดกลับมาเป็นของตัวทั้งหมด ฯ

 

(กัณฑ์ที่ ๕๐: ของที่ได้โดยยาก ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))

 Total Execution Time: 0.0034844994544983 Mins