ธรรมะเท่านั้น ที่ช่วยเราได้

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2559

ธรรมะเท่านั้น ที่ช่วยเราได้

             ทั่วแสนโกฏิจักรวาล  อนันตจักรวาล  ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก  นอกจากธรรมะเท่านั้น เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ  แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว  บุญก็มากมายมหาศาล  เป็นฟ้าครอบเชียวนะ

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.001165763537089 Mins