ทำความดี เพื่อให้พ้นทุกข์

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย ทำความดี เพื่อให้พ้นทุกข์

ทำความดี เพื่อให้พ้นทุกข์

      ยายทำความดี  ไม่เคยหวังให้ใครมาชื่นชม ชมชอบ  หรือว่าให้เขามายกย่อง  ยายทำเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ 

      ยายไม่เคยคิด อยากเด่นอยากดังเลย  ถ้ามีบุญแล้วมันจะดังเอง  ดังอย่างเย็น  ไม่ใช่ดังอย่างร้อนๆ 
   
      บางคนอยากเด่นอยากดัง  ก็ไปข่มคนอื่น  อันนี้คือพวกของกิเลสเขาเลย   ถ้าอยากเด่นอยากดังแล้ว  ก็จะไปข่มคนอื่นเขา  ถ้าเรามีความดีอยู่ในตัวมากๆ  สร้างความดีมากๆ สร้างบุญมากๆ แล้วมันจะดังเอง

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010085145632426 Mins