ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย

 

ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

 

ยายยึดบุญเป็นใหญ่  ยายรักบุญ  รักบุญมากที่สุด  เพราะบุญช่วยยายได้ 

คนยังมีกิเลส  เดี๋ยวก็ดีบ้าง  เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง  ยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01428054968516 Mins