ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2559

คำสอนคุณยาย
 

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้  จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น  จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น

เพราะทั้งบุญและบาปติดที่  ศูนย์กลางกายของเรา  จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน  ใครสั่งสมอย่างไร  ก็ได้ผลอย่างนั้น  สร้างความดี  สร้างกุศล  ก็ได้บุญ  ได้ความสุข

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086789925893148 Mins