สู้ ด้วยสติปัญญา

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

 

สู้ ด้วยสติปัญญา

 

สู้ ด้วยสติปัญญา

 

.....หลวงพ่อชอบใจ  เศรษฐียุคโบราณ  สร้างกุฏิให้พระปัจเจกพุทธเจ้า  ๕๐๐ หลัง ถูกโจรเผา กลับดีใจ สร้างใหม่  ได้บุญอีก  ถูกเผาถึง ๕ ครั้งยังยิ้มได้  มีคนถามถึงความรู้สึก.. เสียใจไหม  เขาตอบ "คนเสียใจ คือ คนเผา   แต่เขาดีใจได้บุญทุกครั้ง"  

.....เพราะฉะนั้น (ยามมีเหตุการณ์ร้าย) ขอให้พวกเราคิดดูให้ดี... สู้ตอนนี้ ก็ชนะตอนนี้  สู้ปีหน้า ก็ชนะปีหน้า  แต่เราไม่รู้ว่า จะอยู่ถึงไหมปีหน้า  ถ้าสู้ ๑ ชนะ ๑,  สู้  ๑๐  ชนะ  ๑๐,  สู้ ๑๐๐  ชนะ ๑๐๐  สู้ทั้งหมด ก็ชนะทั้งหมด  การสู้เราใช้สติปัญญา  ไม่ใช่ใช้กำลัง

 

 

ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่

 

 

 Total Execution Time: 0.017845265070597 Mins