การให้..สำคัญ

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

การให้..สำคัญ

 

การให้..สำคัญ

           การให้นี่สำคัญนัก  เพราะทุกคนอยู่ได้ด้วยการให้ทั้งนั้น  ท่านจึงได้ยืนยันตามตำรับตำราว่า... ให้โภชนาหารอิ่มเดียว  ได้ชื่อว่า ให้ฐานะ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ  อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ เป็นที่ปรารถนา  ของมหาชนคนทั้งหลาย   ฝ่ายคฤหัสถ์บรรพชิต ปรารถนาเหมือนกันหมด

 

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี

 

 

 Total Execution Time: 0.0011715014775594 Mins