เพราะในอดีต

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

เพราะในอดีต

 

   เพราะในอดีต
     ทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง  ไม่ทำบ้าง

   จึงทำให้ชีวิตขึ้น ๆ  ลง ๆ พอบุญส่งผล  

            ไม่ว่าจะทำอะไรก็รุ่งเรือง    
       แต่พอหมดบุญ  หรือไม่มีบุญรองรับ

     จะทำอะไรก็ร่วงโรย 

      
   
 คำว่าไม่เล็ก
      ของคุณครูไม่ใหญ่
 

 

 

 Total Execution Time: 0.0065685510635376 Mins