ทำบุญบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆ

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2558

 

ทำบุญบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆ

 

ทำบุญบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆ
ต้องหมั่นทำบุญบ่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ
ทำด้วยใจที่ผ่องใสทั้งก่อนทำ กำลังทำ
และหลังจากทำแล้วก็ต้องปลื้ม
และให้นึกถึงบุญนั้นบ่อย ๆ นึกเรื่อย ๆ
ใจจะได้คุ้นเคยอยู่กับบุญ และบุญก็จะเพิ่มพูน
บุญเป็นธาตุสำเร็จเหมือนของกายสิทธิ์
ที่ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับบาป ยิ่งนึกยิ่งโต ยิ่งนึกยิ่งเพิ่มขึ้น
ยิ่งนึกยิ่งขยาย ยิ่งนึกใจก็ยิ่งหมอง
แต่บุญยิ่งนึกใจยิ่งใส และใสเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

(คุณครูไม่ใหญ่)
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0011491696039836 Mins