" ต้องทำอย่างนี้นะ " (ฝ่ายบุญได้โอกาสตรงนั้น)

วันที่ 07 เมย. พ.ศ.2558

 

" ต้องทำอย่างนี้นะ "
(ฝ่ายบุญได้โอกาสตรงนั้น)

 

  สายสมบัตินี้สำคัญมาก เป็นผู้อยู่ฉากหลังของมนุษย์ทุกคน  ที่จะดึงดูดสมบัติหยาบๆมาไว้ให้เรา ใช้หล่อเลี้ยงสังขาร และสร้างบารมี 


ถ้าสายสมบัตินี้ ขาดตอนเป็น ช่วงๆ บางช่วงเราก็ราบรื่น บางช่วงก็ขลุกขลักในชีวิต ถ้าสายสมบัติเชื่อมต่อกันตลอด เราจะมีความสุข กับความสำเร็จในชีวิตตลอดเวลา


สายสมบัติที่เกิดจากบุญนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ตัองสั่งสมไว้ให้มากๆ แล้วนึกถึงบุญอยู่เรื่อยๆ ยามใดที่ประสบทุกข์ ประสบปัญหา เจอแรงกดดัน อย่าไปเสียเวลากลุ้ม วิตกกังวล สิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราหลุดออกจากเส้นทางธรรมเส้นทางบุญ  เส้นทางแห่งความสุขความสำเร็จ


ยิ่งเจอปัญหาแรงกดดัน ยิ่งต้อง หยุด นิ่ง ตั้งหลักของใจให้ได้ซะก่อน อย่าไปบ่นว่า เราทำบุญมาตั้งเยอะ ทำไมไม่มาช่วย บุญเค้าช่วยอยู่ตลอดเวลา แต่บางครั้งช่วยได้มาก บางครั้งช่วยได้นัอย


เพราะสิ่งที่เราทำผ่านมาในอดีต บางช่วงเราประมาทในชีวิต มัวแต่เพลินในทางโลก ไม่ได้สร้างบุญสร้างบารมีให้ต่อเนื่องกัน เมื่อเพลินอยู่อย่างนั้น บุญก็ขาด บาปได้ช่อง สิ่งนั้นอาจติดข้ามชาติมาเป็นวิบากกรรม แต่บุญที่เราทำไว้ ก็ไม่ลดละที่จะช่วยเหลือ 


พอวิบัติบาปศักสิทธิ์มาอยู่ในกลาง มันดำมืดสนิทเลย ฝ่ายบุญก็ลงแก้ไขเรื่อย แต่มันไม่ทันใจเรา 


ชาตินี้เราคิดว่าเราทำกันเยอะ แต่วิบัติวิบากกรรมที่เราทำมามันยังขวางอยู่ บุญจะค่อยๆ แก้ไป แต่มันอาจไม่ทันใจ ยิ่งเราไปบ่นว่า บุญไม่เห็นช่วยอะไรเลย บาปอกุศล ก็ยิ่งไดัช่อง เพราะเป็นวาจาของพญามารเค้า สอนใหัเราคิด ให้พูด ให้ทำอย่างนั้น น้อยอกน้อยใจ บาปจะสอดละเอียดเติมมืดหนักเข้าไปอีก ปัญหาแรงกดดันจะเพิ่มขึ้น ถัาเราฉลาด เราทำใจนิ่งเฉยๆ

 

พระสัมมาสัมพุทธเจัาในวันที่ท่านจะตรัสรู้  ท่านเจอปัญหาเจอพญามาร ท่านนั่งอยู่กับที่ตรงนั้น ไม่สะทกสะทัานไม่หวั่นไหว วางใจนิ่งๆ ระลึกนึกถึง ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ที่สั่งสมอบรมมา แล้วบุญนั้น ก็มาช่วย 

 

บุญยิ่งนึกถึงยิ่งโตขึ้น เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ สอดละเอียดเข้ามาในกลาง ผ่านกลางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืด ค่อยๆแก้ไป เก็บไปเรื่อยๆ  ยิ่งนึกถึงบุญ ยิ่งทำบุญ ยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง บุญยิ่งเติมมาอีก หนักเข้าๆ จะต่อเชื่อมกันได้สนิท ความมืดในกลาง กัณหธรรมหรือธรรมดำ จะค่อยๆ จางไปๆ ในที่สุดก็สิ้นเชื้อ ไม่เหลือเศษ บุญก็เชื่อมต่อกัน สายสมบัติจะมาเชื่อมเรา เราจะปลอดโปร่งใจ สบายอก สบายใจ เริ่มกินได้ ถ่ายสะดวก นอนหลับสนิท คิดอะไรได้ปลอดโปร่ง พูดอะไร จะมีคนเชื่อถือทำอะไรก็สำเร็จ สมบัติจะไหลมาเทมา เหตุการณ์ที่ดีๆ จะเริ่มมาหาตัวเรา คนดีๆ เข้ามาหา บุญจะช่วยดูดสมบัติเข้ามา


เพราะฉะนั้น ยามใดที่เจอปัญหา ต้องเข้าหาธรรมะ ถ้าทำใจให้สบายไม่ไดั ก็ให้ทำเฉยๆ ทำนิ่งๆเพราะตอนกลุ้ม จะให้สบายมันไม่สบายหรอก ทำเฉยๆ จะกลุ้ม ก็ไม่ใช่ จะไม่กลุ้ม ก็ไม่ใช่  มันอยู่กลางๆ ตรงนั้น พอเฉยๆ ฝ่ายบุญ ก็ได้โอกาสตรงนั้นสอดละเอียดเข้ามาแก้ไข  อย่างนี้ นะลูกนะ 


เดี๋ยวเราจะมีชีวิตที่สดใสเบิกบาน บุญจะห้อมล้อมตัวเราเต็มไปหมดเลย ทุกขุม ทุกขน ทุกอายตนะหมดทุกกายเลย เต็มหมดเลย ยิ้มได้สบาย ความสำเร็จความ อัศจรรย์จะบังเกิดขึ้น ต้องทำอย่างนี้นะ...

 


"ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่"
   ๗ เมษายน ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0011795004208883 Mins