" ทำบุญปุพพเปตพลี "

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

" ทำบุญปุพพเปตพลี "

 

" ทำบุญปุพพเปตพลี "

 

.....ด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้ให้ให้โอวาทในวันพระนี้ 8/1/59 เอาไว้ดีมากๆครับ  สรุปได้ดังนี้

 

.....ทุกวันพระ ลูกหลานไทย "ควรแสดงความกตัญญูกตเวที " ทำบุญปุพพเปตพลี " ณ วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย "อุทิศบุญให้บรรพบุรุษ ทั้งหลาย" 

 

1.บรรพชนที่สร้างวัด ให้เราได้มีสถานที่มาแสวงบุญ สั่งสมบารมี

 

2. บรรพบุรุษในตระกูล ที่สืบเชื้อสาย ให้เลือด ให้ชีวิตเรามา

 

3.บรรพบุรุษของชาติ ที่กู้ชาติ รักษาผืนแผ่นดินไทย ให้เราอยู่อย่างร่มเย็น ตลอด 800 กว่าปี เอาเลือด เอาเนื้อ ชีวิตถมแผ่นดิน ที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ ทั้งบูรพกษัตริย์ และประชาชนทั้งหลาย

 

.....ให้ลูกหลาน สั่งสมบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศบุญกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้ท่านเหล่านั้นกันนะครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคนที่กตัญญูกตเวที รู้คุณท่านและตอบแทนคุณ เป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.051482963562012 Mins