พยายามทำความเพียรไปเรื่อยๆ

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2559

 

พยายามทำความเพียรไปเรื่อยๆ

 

         ให้พยายามทำความเพียรไปเรื่อยๆ รักที่จะทำ ทำทุกวัน ทำทั้งวัน ควบคู่กับภารกิจ และหมั่นสังเกตว่า เราตั้งใจมากเกินไปไหม หรือทำความเพียรย่อหย่อน ไม่ปะติดปะต่อ ไม่ต่อเนื่อง ทำๆ หยุดๆ ทั้งสังเกตดู แล้วก็รีบแก้ไขปรับปรุง ประเมินผลการปฏิบัติธรรมทุกวัน อย่างนี้มันก็จะก้าวหน้า
 

 

(คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่)

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

 Total Execution Time: 0.04008587996165 Mins