สายน้ำเหมือนสายบุญ

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2558

 

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2558

งานบุญพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 43

วันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 11 ณ หอฉันคุณยายฯ


.................................

 

.....วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ การที่ชาวโลกสร้างบุญนั้น นอกจากเป็นความสุขของชาวโลกเอง แต่เป็นความสุขของชาวสวรรค์ด้วย และมีความเกี่ยวข้องกัน เพราะว่า มนุษย์เราเป็นสัตว์โลก ดังในสายตาของ พระพุทธเจ้า มนุษย์ เทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็มีกิเลสอยู่ เมื่อใครยังไม่หมดกิเลส มีโลภ มีโกธร มีหลง พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสัตว์โลกทั้งนั้น

 

.....ต่างตกอยู่ในอำนาจกฎแห่งกรรม แต่มีบุคคลประเภทเดียวคือ พระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้ว จึงหมดสภาพความเป็นสัตว์โลก และมีชื่อใหม่คือ พระอรหันต์บ้าง หรือ พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นต้นมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลก แต่พิเศษตรงที่เราทำบุญได้ เสือ ช้าง กวาง เก้ง พวกนี้เป็นสัตว์เดรัจฉาน ต้องใช้กรรมเก่าที่เคยทำไม่ดีเอาไว ส่วนพวก เทวดานางฟ้า พระอินทร์ พระพรหม พวกนี้ก็กินบุญเก่า หรือเรียกว่า  long holiday พวกสัตว์เดรัจฉานก็ใช้กรรมเก่า ต่างก็ทำบุญใหม่ไม่ได้ 

 

.....เทวดานั้น จะอยู่นานมากหรือน้อยก็อยู่กับบุญที่เคยทำ และจะเห็นเลยว่าตนเองนั้นสั่งสมบุญใดๆมา เมื่อรู้แล้วจะมองต่อว่าอยู่ได้นานเท่าใด บางท่านก็ผวา เพราะบางทีเหลือเวลาวันเดียว หรืออาจเป็นเดือน เป็นปี นี้คือสภาพจริงๆที่เป็นอยู่ ส่วนพวกเรามนุษย์ คุณยายฯเคยบอกว่า เหมือนแหล่งการค้าหรือตลาด คือมีไว้ค้าขาย ใครมีปัญญาค้าขายก็ได้กำไรไป แต่หากใครขายของไม่ถูกต้องหรือขายไม่ฉลาดก็ขาดทุน บางทีก็ได้บาปไป โลกเราก็ค้าบุญค้าบาป สิ่งที่เราทำเป็นบุญหรือบาปนั้นเอง ใครฉลาดก็ค้าบุญทำบุญ ใจใส เมื่อละโลกก็ได้พักยาวๆเป็นเทวดาไป แต่ใครไม่ฉลาดในชีวิตบนโลกมนุษย์ ไม่ว่าจะขี้เกียจหรือขยันแต่ไปโกงบ้างค้าขายอบายมุขบ้าง อาจจะรวยแต่บาปที่ได้ก็ไม่คุ้ม.....เมื่อละโลกแล้ว ต้องไปใช้กรรมก่อน ทั้งเป็นสัตว์นรก แล้วสัตว์เดรัจฉานต่อ จะมาเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วเนื่องจากพวกเราใจใสไม่พอ สิ่งเหล่านี้แม้อยู่รอบตัวก็มองไม่เห็น เช่น พวกเชื้อโรคนี้มีรอบตัวแต่เราก็มองไม่เห็น ดังเช่นพวกแพทย์จะเห็นเชื้อโรคก็ต้องเอากล้องจุลทรรศ์มาส่อง  เรื่องนรกสวรรค์ก็เช่นกัน หากใจใสก็จะมองเห็น พระพุทธเจ้า จึงเตือนเราให้สั่งสมบุญไม่ให้ทำบาปพวกเทวดานางฟ้านี้ เมื่อมีสุขก็อยากสุขนานๆ แต่ว่าเมื่อบุญที่เคยทำจะหมด ก็มีอีกวิธี คือ ลูกหลานหรือพรรคพวกบนโลกมนุษย์นึกถึงและส่งบุญไปให้ จะทำให้มีชีวิตเป็นเทวดาได้นานขึ้นไปอีก

 

.....พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ และทรงนำความรู้นี้มาบอกพวกเรา ว่านอกจากทำบุญเองแล้ว เราก็อุทิศบุญถึงหมู่ญาติได้ ตั้งแต่คนที่เรารักเคารพมาก เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ แม้แต่ลูกหลาน เพื่อนฝูง ลูกน้องก็ได้ คนที่เรารักมาก เมื่อคิดถึงและอุทิศส่วนบุญไปให้ เมื่ออยู่เป็นเทวดานางฟ้า ก็จะอยู่ได้นานขึ้นเป็นสุขขึ้น เมื่อเขาเห็นถึงความไม่แล้งน้ำใจเรา นอกจากขอบคุณยังไม่พอ เขาจะได้ลงมาดูแลรักษาเรา เพราะเขาจะมีฤทธิ์แบบของเขา เช่น ตาทิพย์ หูทิพย์ เมื่อเราทำบุญให้ และไม่ว่าธุรกิจการงานใด เขาจะได้ไปดลอกดลใจคนดีๆ มาทำธุรกิจการงานกับเราเมื่อการงาน เรารุ่งเรื่องเราก็ทำบุญเพิ่ม ก็ส่งไปให้เขาอีก จึงพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้แต่บางพวกก็มี เช่นทิ้งสมบัติให้ลูกให้หลาน แต่ก็นำสมบัติบรรพบุรุษไปเที่ยวเตร่ จมไปกับอบายมุข เมื่อนำสมบัติไปสร้างนรกให้กับตนเอง เทวดาที่เห็นลูกหลานทำแบบนี้ก็ได้แต่เศร้าใจ ช่วยอะไรก็ไม่ได้

 

.....เวลาทำไม่ดี แม้มีใครมาดลอกดลใจ เมื่อเฉยๆเมยๆและไปตามพรรคพวกเกเรมาอีก เมื่อบุญหมด เทวดาบรรพบุรุษเหล่านั้นก็ต้องกลับมาเกิดอีก เพราะบางพวกแม้มีบุญเก่าแต่บาปเก่าก็มี บางพวกลงจากสวรรค์ ไปลงนรกหรือเกิดเป็นสัตว์ก็มีแบบนี้เรื่องเหล่านี้ มาจากบทสวดที่คณะสงฆ์สวดมาทั้งหมดนั้นเอง เป็นภาษาบาลี เป็นข้อสรุปความจากบทสวดที่กล่าวมาแล้วนี้อยากฝากไว้ว่า จริงๆในแต่ละวันที่ผ่านไปเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าของเรา เพราะเป็นช่วงที่จะตักตวงบุญ เราเป็นสัตว์โลกที่สั่งสมบุญใหม่ได้ ดังนั้นอย่าปล่อยเวลาไม่สั่งสมบุญใหม่ และอย่าปล่อยเวลาให้บาปใหม่มาแทรกได้เราต้องตั้งใจสั่งสมบุญไป หากไม่มีจังหวะทำทานไม่ได้ นั่งสมาธิที่บ้านก็ยังดี ใจจะได้ใสๆ เก็บเกี่ยวบุญไป เหมือนที่หัวหน้าชั้นนำเราท่องผ่าน DMC ทุกวันคือ อันเรานั้นตายแน่ๆ และลูกหลานเรามีเท่าไรต้องพามาสร้างบุญด้วย

 

.....ยิ่งช่วงนี้ฤดูกฐิน ไม่ว่าวัดข้างบ้าน วัดรอบบ้าน ไปเอาบุญกัน และของวัดพระธรรมกายเราในวันที่ 25 พ.ย.นี้ทั้งทอดกฐินและหล่อหลวงปู่ ชวนกันมาให้เยอะๆ มนุษย์เราก็แปลก ตอนชวนทำบาป นี้แห่กันไป แต่พอชวนมาเข้าวัด กลับเกรงใจ ดังนั้นอย่าทำแบบนี้ ให้ชวนกันมาทำบุญเยอะๆ มาสั่งสมบุญให้กับตัวเรา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อบุญใหญ่ๆเป็นของเรา ก็กรวดน้ำอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ลาโลกไปด้วย พวกที่กล้ำกึ่ง จะได้ไปเป็นเทวดาเลยวันนี้พวกเราได้ตั้งใจถือโอกาสวันพระใหญ่ ที่พระภิกษุต่างทบทวนศีลของตนเองและตั้งใจมาเป็นเนื้อนาบุญให้เรา เมื่อเราตั้งใจทำบุญกับพระที่ฝึกตัว และเราก็ตั้งใจทำบุญเช่นกัน ดังนั้นตั้งใจอุทิศส่วนบุญนี้ให้หมู่ญาตินะ

 

.....นึกเสมือนว่านำ้ในคณโฑที่อยู่เบื้องหน้าเรา ให้สายน้ำเหมือนสายบุญ ไปถึงผู้มีพระคุณต่อเรา นึกหน้า นึกชื่อท่านให้ชัดเจน และให้ท่านได้บุญเยอะๆ เหมือนท่านเหล่านั้นมาทำบุญเองเลยนะ แบบนี้ท่านเหล่านั้นจะได้ปลื้มใจ และจะช่วยติดตามดูแลเราอย่างกระชั้นชิด ธุรกิจการงานใดๆท่านเหล่านี้จะได้ตามดูแลรักษาเรา ระหว่างทั้งสองโลกเลยนะ ให้ปลื้มใจที่เรามีความรู้ดีๆจากพระพุทธศาสนานี้นะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098616679509481 Mins