วันสำคัญของชาวพุทธทั่วทั้งโลก

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2558

 

    โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 หลังฉันเพล เนื่องในวันออกพรรษางานบุญพิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 42  ณ หอฉันคุณยายฯ


.....วันนี้เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วทั้งโลก คือเป็นวันออกพรรษา ซึ่งพร้อมกันทั้งโลก แม้พระพุทธศาสนาที่อยู่ในเขตหนาวก็ตาม แต่ก็ถือธรรมเนียมตามพระวินัยตามพุทธบัญญัติ เช่น ที่ยุโรป หรืออเมริกา พระภิกษุในเขตนั้นก็อยู่จำพรรษาสามเดือนทั่วโลก

 

.....พระเก่าท่านก็ตั้งใจอบรมพระใหม่ และอบรมตนเอง ส่วนพระใหม่ก็ตั้งใจรับการอบรม และประพฤติปฏิบัติธรรม การที่ใครตั้งใจจะทำความดีอะไรนั้น และสามารถรักษาความดีได้ตลอดรอดฝั่ง สิ่งนี้จะเป็นสัจจะบารมีติดตัวไป จะทำให้คนนั้นจะทำอะไร ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็จะทำให้สำเร็จ นี้เป็นอานิสงส์ของผู้ที่รักษาสิ่งที่อธิษฐาน ที่ตั้งใจไว้ในช่วงเข้าพรรษา

 

.....เช่นใครตั้งใจรักษาศีลห้าตลอดพรรษา ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะ หรือศีลแปดในวันพระวันโกนก็อนุโมทนาด้วยนะ ใครที่ตั้งใจตักบาตรให้ได้ทุกวันก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะ ท่านที่ตั้งใจนั่งสมาธิทุกวัน จะวันละครึ่งชม หรือวันละชม หรือหลายๆชั่วโมง เมื่อตั้งใจแล้วและทำได้ดังที่ปวารณาก็ขอให้ได้บุญเยอะๆนะ รวมถึงท่านที่อธิษฐานและตั้งใจทำสิ่งดีๆอย่างอื่นก็ตาม 

 

.....แม้แต่แม่ทัพในกองขุนพลทั้งหลาย ในสมัยโบราณที่ต้องเอาชีวิต ไปเสี่ยงในสนามรบ มีคำเตือนว่า แม้จะเป็นแม่ทัพเก่งกาจขนาดไหน อะไรที่เกินกำลังความสามารถให้ตั้งใจ สร้างบุญสร้างบารมีเป็นสัจจะเอาไว้ แล้วสัจจะบารมีนี้จะส่งผลฝ่าวงล้อมอุปสรรคต่างๆได้ พวกแม่ทัพในกองเหล่านี้ เขาก็จะมีวิธีสั่งสมบุญอย่างยิ่งยวด ในช่วงเข้าพรรษานี้เช่นกัน และอาศัยสัจจะบารมีนี้เป็นกำลังเพื่อใช้ ตอนไปรบทัพจับศึกที่เกินความสามารถ จะได้เรียกเอาบุญสัจจะบารมีนี้มาช่วยตนเอง

 

.....ฉะนั้นการที่พวกเราตลอดพรรษา ได้อธิษฐานสิ่งใดไว้ และสามารถรักษาความตั้งใจไว้ได้ ไม่ว่าจะ นั่งสมาธิ รักษาศีล ดูแลพ่อแม่ ตลอดพรรษาเป็นต้น หากไม่ว่าทำธุรกิจหน้าที่การงานใดๆ แม้เจออุปสรรคก็ให้นึกถึงบุญสัจจะบารมี ที่ได้ทำช่วงเข้าพรรษานี้มาช่วยเรา

 

.....คุณยายฯก็เคยเตือน เมื่อถึงคราวทำงานใหญ่ บางทีเรามักจะลืมเรียกบุญที่เราเคยทำมาช่วย ดูอย่าง พระพุทธเจ้า เมื่อท่านผจญกับมาร ท่านไม่มีอาวุธใดๆ แต่ท่านก็เรียกบุญบารมี ที่สั่งสมมานับภพชาติ ไม่ถ้วนให้มาช่วย แม้มารมีเสนามากขนาดไหน  ก็พ่ายแพ้ท่านไป

 

.....เมื่อช่วงเข้าพรรษาที่เราตั้งใจทำสิ่งดีๆ ไว้นั้นให้เราจดบันทึกความดีที่เราได้ทำไว้ รวมถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำเป็นพิเศษ แล้วนำมาหมั่นทบทวนเป็นประจำ เหมือนที่หัวหน้าชั้น ได้มาทบทวนให้เราฟังทุกวัน ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา สิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญ ในการปฏิบัติธรรมของเราเช่นกัน หรือแม้แต่ทำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ให้ขอบุญต่างๆนี้มาช่วยทำให้สำเร็จลุล่วงด่วยดี นี้คือสิ่งที่เราชาวพุทธต้องทำ

 

.....และการที่เรามาทำบุญใหญ่ เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณของเรา ที่ละโลกไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่ก็ตาม ก็ขอให้วันนี้อธิษฐานให้ดีว่าบุญที่เราทำในวันนี้ และทำมาตลอดพรรษา ส่งผลให้ผู้มีพระคุณต่อเรา หากท่านมีทุกข์โศกอย่างไร ก็ขอให้บุญเหล่านี้ช่วยท่านเหล่านั้น ให้พ้นทุกขเวทนา แล้วไปสู่สุคติยิ่งๆขึ้นไป แล้วภพหน้าให้ได้มาสร้างบารมีกับหลวงปู่ อีกหากเราทำแบบนี้ถือว่าถูกหลักวิชชา เหมือนที่ พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า ผู้ที่อยู่ในภพหน้านั้นอยู่ได้ด้วยบุญ ที่เขาทำมา และบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ เมื่อเราทำดีมาตลอดพรรษา ก็ให้ท่านมีส่วนในบุญต่างๆด้วย หลวงพ่อขอนุโมทนาบุญด้วยนะ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010915358861287 Mins