พระพุทธศาสนา อยู่ที่ไหน?

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

 

พระพุทธศาสนา. อยู่ที่ไหน?

 

.....พระพุทธศาสนา. ไม่ได้อยู่ที่. พระพุทธรูป หรือ พระไตรปิฎก. แต่อยู่ในใจของพวกเรา. ที่เอาคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเป็นนิสัยประจำใจ

 

หลวงพ่อทัตตชีโว
16. ต.ค. 58

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014702868461609 Mins