มาเข้าวัด จะเอาธรรมะภายในให้ได้ มันต้องทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วให้ได้นะ...

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2557

 

........มาเข้าวัด จะเอาธรรมะภายในให้ได้ มันต้องทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วให้ได้นะ... อย่ามองว่างานทำความสะอาด งานจัดระเบียบเป็นแค่งานคนใช้

........คนใช้เอาทำเขาจะเอาค่าจ้าง พ่อบ้านแม่บ้านทำความสะอาด เพราะความสบายใจ หมอ พยายาล ทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรค

........แต่นักปฏิบัติธรรม ทำความสะอาดเพื่อกำจัดกิเลส เพื่อทำความเคารพบูชา และรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัย ทั้งภายนอกภายใน นั่งเป็นชั่วโมงเหมือนจะหยุดจะนิ่ง ลืมตามาเห็นรองเท้าไม่เป็นระเบียบ ใจไม่หยุด...

........จะเห็นว่าความสะอาดมีคุณค่า ต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่สะอาดภายนอก แต่ต้องสะอาดเข้าไปถึง กาย วาจา ใจ ถ้าเรามองว่างานทำความสะอาด เป็นความรับผิดชอบ ต่อพระรัตนตรัยภายนอก มองว่างานทำความสะอาดเป็นความรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยภายใน

........ถ้าเรามองให้เห็นกันลึกๆอย่างนี้นะ เราจะแทงทะลุถึงคำอธิษฐานนั้นๆ (คำที่หลวงพ่อนำอธิษฐาน) เราจะแทงตลอดถึงคำว่า  "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" เราจะ....

หยุดจับผิด!!
หยุดยกตนข่มท่าน!!!
หยุดมานะทิฏฐิ!!!!

ฆ่านิสัยยกตนข่มท่าน
ฆ่านิสัยเกี่ยงกัน
ถ้าคนเราสะอาดไม่เท่ากัน
ก็จะเกิดการเกี่ยงกัน จับผิดกัน
 

โอวาท ครูไม่เล็ก
ภาคบ่าย  อา 28/09/57
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010571002960205 Mins