...ภารกิจของพุทธบริษัทในฤดูเข้าพรรษา...

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2557

 

 

 

...ภารกิจของพุทธบริษัทในฤดูเข้าพรรษา...
 
 

       ...พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกเอาฤดูฝนสำหรับเข้าพรรษา เพราะว่าเป็นฤดูที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง แล้วเหมาะกับการอยู่กับที่ด้วย เพราะฝนตก ไม่สะดวกต่อการไปไหนกัน

      ...เมื่อฤดูนี้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างนี้เลยมีภารกิจที่พุทธบริษัทต้องทำ คือ
           
           ๑. พระภิกษุผู้บวชใหม่ ก็ตั้งใจศึกษาอบรมตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ตามวัตถุประสงค์ของการบวช
โดยมีอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ควบคุม

             ๒. พระภิกษุเก่าโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ เผยแผ่พระศาสนาก็ตั้งใจมาศึกษาอบรมค้นคว้าเพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อจะได้เตรียมตัวไปประกาศพระศาสนาในฤดูต่อไป

             ๓. อุบาสก อุบาสิกา ก็ต้องตั้งใจศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรมเช่นกัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญรุ่งเรืองหรือว่าล่มจมของพระพุทธศาสนาถ้าเราเอาแต่นอน ขี้เกียจปฏิบัติธรรมความล่มจมของพระศาสนาก็กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีๆ แต่ถ้าเราขยันปฏิบัติธรรมความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาก็จะมีมากตามมา
 

#...คุณครูไม่เล็ก...#
 
 
 
 
 
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049529830614726 Mins