ชี้แจงไปใจยิ่งต้องใสขึ้น

วันที่ 04 พค. พ.ศ.2559

เราต้องชี้แจงความจริงโดยไม่ผิดกฏหมาย ชี้แจงไปใจยิ่งต้องใสขึ้น

ในการต่อสู้ของเราทั้งหมดนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐาน โอวาทปาฏิโมกข์ คือ

       1. ต้องมีความอดทน ไม่อดทนไม่ได้ 
       2. ต้องมีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย 
       3. ในระหว่างนั้นก็จะไม่ทำร้ายทำลายใคร 

       ถ้าใครจะมาทำอะไรเรา อย่างมากก็ได้แค่ป้องกัน

-หลวงพ่อทัตตชีโว-

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0050830642382304 Mins