สรุปโอวาทหลวงพ่อทัตตะ

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2559

 

 

สรุปโอวาทหลวงพ่อทัตตะ รอบ 2
ขอสรุปเป็นข้อๆชัดๆ

        1. เหตุการณ์นี้ก็ทำเราได้ทราบสุขภาพหลวงพ่อว่าเป็นอย่างไรบ้าง

        2. การเงินของวัดโปร่งใสมาโดยตลอด เพราะเราเคยมีบทเรียนเรื่องนี้ ล.พ่อ ท่านเคยบอกว่า แต่ก่อนไม่มีวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง แล้วท่านจะโกงวัดไปทำไม

       3. ให้ญาติโยมเข้ามาเยอะๆ ให้ได้รับรู้ข้อมูลจริงๆ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เป็นสื่อกลางในการชี้แจงข้อมูลให้หลวงพ่อด้วย

        4. ในการต่อสู้ของเราทั้งหมดนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานโอวาทปาฏิโมกข์ คือ
- ต้องความอดทน ไม่อดทนไม่ได้ 
- ต้องมีพระนิพพานเป็นเป้าหมาย 
- ในระหว่างนั้นก็จะไม่ทำร้ายทำลายใคร ถ้าใครจะมาทำอะไรเรา อย่างมากก็ได้แค่ป้องกัน 
...............................................
- ห้ามด่าห้ามว่าร้ายใคร ได้แค่กัดฟันตอบไป  
- ห้ามทำร้ายใคร ถ้าใครมาทำอะไรเรา ให้ไปแจ้งความ อย่าไปตอบโต้
- ต้องรักษาศีล และรักษามารยาทให้ดี 
- การกินการอยู่ ต้องรู้จักประมาณ อาหารมันจะไม่ถูกปากบ้าง ก็กินกันตายไปแล้วกัน
- เลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบ นอนพอประมาณ และสร้างความตื่นตัวเอาไว้ มีใครไม่ชอบมาพากล ก็รีบแจ้งให้ทราบ ไฟดับน้ำไม่ไหลตรงไหน ห้องน้ำไม่สะอาด ก็ต้องช่วยกันดูแก้ไข และแจ้งให้ไวที่สุด
- เวลานั่งสมาธิ ก็ต้องทำ มีเวลาหรือไม่มีก็ดูเอา แต่ที่แน่ๆก็ต้องภาวนาสัมมาอะระหัง และ 1 ชั่วโมงขอ 1 นาที เพราะตั้งแต่ยายมีชีวิตอยู่ ยายบอกอยู่แล้วว่า "นั่งน้อยเรื่องมาก นั่งมากเรื่องจะน้อย" แต่ไม่มีเวลานั่งมากนัก เพราะต้องดูแลสาธุชน ถ้าเวลาเล็กๆน้อยๆก็ต้องฉวยเอาไว้ 3-5 นาที ก็ต้องเอา

       5. ความสะอาดกับความเป็นระเบียบจะเป็นหัวใจในการต่อสู้ ซึ่งจะส่งต่อไปถึงความสุภาพของเรา

      6. สิ่งที่เป็นหัวใจอีกอย่างหนึ่ง คือ การตรงต่อเวลา นัดประชุม 20.00 กว่าคนสุดท้ายจะมาก็ 20.30 น. แล้วมั้ง ให้ดูเรื่องนี้ให้ดี เพราะเก่งยังไง ถ้าไม่ตรงเวลา ก็แพ้แล้ว

      7. วิกฤติครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการฝึกความดีสากลอย่างเข้มข้น และทดสอบภูมิของเราว่า เข้าวัดมาขนาดนี้ ได้ปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์ได้ขนาดไหนแล้ว

      8. ถือว่าครั้งนี้ เป็นการสร้างบารมีอย่างเข้มแข็งสุดชีวิตของเรา เพื่อความอยู่รอดของหมู่คณะ เพื่อหลวงพ่อของเรา และเพื่อความมั่นคงของพระศาสนาตลอดไป

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010493834813436 Mins