ความดีสากล 5

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2558

ความดีสากล 5

 

ความดีสากล 5

.....การกระทำใดๆไม่ว่าของใคร หากทำแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นบาปและทุกข์ลดลง แต่บุญบารมีเพิ่มขึ้น หรืออกุศลเสื่อมลงแต่กุศลเจริญขึ้น การกระทำนั้นๆเรียกว่า ความดีสากล


.....ความดีสากลเบื้องต้น 5 ประการที่ทุกคนต้องหมั่นทำเพราะเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายและนำความสุขความเจริญมาให้คือ

1.ความสะอาด
2.ความเป็นระเบียบ
3.ความสุภาพ
4.ความตรงต่อเวลา
5.การมีสมาธิ

 

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว

11 ส.ค.58 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0036432822545369 Mins