โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว (7/6/58)

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2558

 

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว

 

โอวาทหลวงพ่อทัตตชีโว:
(7/6/58)

 

.....อะไรที่เป็นบุญให้รีบทำกันให้เต็มที่ และให้ไปตาม Man Man มาบวชกันให้เต็มแผ่นดินนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องสร้างบารมีเป็นเดิมพัน แต่เดิมท่านก็เป็นอย่างเรา แต่ท่านมีความกตัญญูกตเวที อย่างยิ่งยวด เอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งชาติท้ายๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นธรรมะ สร้างบุญสร้างบารมี อย่างยิ่งยวด จนถึงชาติสุดท้าย แม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไป ก็เอาชีวิตเป็นเดิมพัน กระทั่งได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันวิสาขบูชา


.....คุณยายอาจารย์ของเราก็เช่นกัน มีความกตัญญูต่อพ่อ ได้ตัดใจออกจากบ้านมา กระทั่งได้มาพบหลวงปู่ ก็ได้มาทำวิชชา เพิ่มบุญให้ประเทศ ด้วยการนั่งทำสมาธิ ตลอดเจ็ดวัน ช่วยประเทศ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน


.....พวกเราก็เช่นกัน ต้องสร้างบุญชนิด เอาชีวิตเป็นเดิมพัน กระทั่งเป็นบารมี ครูไม่ใหญ่หลวงพ่อของเราจะมีวิธีคิด หาบุญให้เราได้บุญกัน ครั้งละมากๆๆๆ เช่นให้ไปตามชาย Man Man มาบวช ชวนกันตักบาตรครั้งละเป็นแสนๆ ดังนั้นให้รีบๆทำตามท่าน เราจะได้บุญตามท่าน อย่างเกินควรเกินคาด


.....ผู้ที่มีบารมียังมีอยู่มาก ให้เราไปตามมาบวชกันมากๆนะ จะได้ช่วยกันทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง ท่านกล่าวถึงเรื่องมิตรแท้ มิตรเทียม ขอให้เราตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีกันให้เต็มที่ และบำเพ็ญตนให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดี แล้วเราจะได้มิตรแท้ บังเกิดขึ้นมาปกป้องเรา และเป็นบุญติดตามตัวเราไป ข้ามภพข้ามชาติทีเดียว

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01356033484141 Mins