มาเข้าวัด จะเอาธรรมะภายในให้ได้

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2559

 

มาเข้าวัด จะเอาธรรมะภายในให้ได้ มันต้องทำตัวเป็นผ้าขี้ริ้วให้ได้นะ...

อย่ามองว่างานทำความสะอาด งานจัดระเบียบเป็นแค่งานคนใช้

คนใช้เอาทำเขาจะเอาค่าจ้าง
พ่อบ้าน แม่บ้านทำความสะอาด เพราะความสบายใจ
หมอ พยาบาล ทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรค

แต่นักปฏิบัติธรรมทำความสะอาดเพื่อกำจัดกิเลส เพื่อทำความเคารพบูชาและรับผิดชอบต่อพระรัตนตรัยทั้งภายนอกภายใน

นั่งเป็นชั่วโมงเหมือนจะหยุดจะนิ่ง ลืมตามาเห็นรองเท้า
ไม่เป็นระเบียบ ใจไม่หยุด...

จะเห็นว่าความสะอาดมีคุณค่าต่อการเข้าถึงธรรมอย่างยิ่ง และไม่ใช่แค่สะอาดภายนอก แต่ต้องสะอาดเข้าไปถึง กาย วาจา ใจ

ถ้าเรามองว่างานทำความสะอาดเป็นความรับผิดชอบ
ต่อพระรัตนตรัยภายนอก

มองว่างานทำความสะอาดเป็นความรับผิดชอบต่อ
พระรัตนตรัยภายใน

ถ้าเรามองให้เห็นกันลึกๆอย่างนี้นะ เราจะแทงทะลุถึง
คำอธิษฐานนั้นๆ(คำที่หลวงพ่อนำอธิษฐาน)

เราจะแทงตลอดถึงคำว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ"

เราจะ....
หยุดจับผิด!!
หยุดยกตนข่มท่าน!!!
หยุดมานะทิฏฐิ!!!!

ฆ่านิสัยยกตนข่มท่าน 
ฆ่านิสัยเกี่ยงกัน
ถ้าคนเราสะอาดไม่เท่ากัน
ก็จะเกิดการเกี่ยงกัน จับผิดกัน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010822812716166 Mins