บทฝึกคนให้มีความรับผิดชอบ

วันที่ 20 สค. พ.ศ.2557

บทฝึกคนให้มีความรับผิดชอบ


     "ต้องฝึกให้เขารู้ให้ได้ว่าสิ่งใดคือทุกข์ของเขา  แล้วฝึกให้เขาแก้ทุกข์นั้นด้วยตัวเขาเอง โดยเริ่มจากทุกข์  ง่ายๆ ไปหาทุกข์ยากๆ"
 
      ความสกปรกคือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ ซึ่งร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งของความสกปรกที่สุด  บทฝึกความรับผิดชอบที่ง่ายที่สุด คือ ฝึกให้ทำความสะอาดร่างกายตัวเองให้เป็น รวมถึงปัจจัย4 ของเราด้วย  ถ้าทำไม่ได้จะเพาะเชื้อ"มักง่าย"   "มักง่าย"คือไม่เอาจริง ไม่เอาดี  ถ้าฝึกได้ความรับผิดชอบต่อตัวเองจะกลายเป็นความรับผิดชอบต่อความดี ต่อหมู่คณะ ต่อสังคม ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา   และความรับผิดชอบที่เราฝึกดีแล้วจะยกระดับเป็น  "สัจจะ"ของตัวเราเอง   "ถ้าเราโฟกัสไปที่ความสะอาดได้ เราจะฝึกคนสำเร็จ"

 

ส่วนหนึ่งจากโอวาทหลวงพ่อทัตตะชีโว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00073591470718384 Mins