คุณค่าของชีวิต

วันที่ 15 มค. พ.ศ.2559

 

คุณค่าของชีวิต

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๒๐๖

          คุณค่าของชีวิต : คุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากัน ได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเอง จนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ แล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร นำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าไปถึงจุดแห่งความสมปรารถนา ให้เขาได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริง ที่เกิดจากการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ได้รู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริง และมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปสู่เป้าหมายนั้นได้ตลอดรอดฝั่ง โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใด ๆ กระทั่งมีชัยชนะถึงจุดหมายปลายทาง

           ดินแดนพิเศษเขตใน : ชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตที่เป็นสุขที่สุดแล้ว คนภายนอกเขามองไม่ออกจึงมองข้ามไป มัวแต่ไปแสวงหาความสุขกับสิ่งภายนอก ดินแดนพิเศษเขตใน อยากทำให้เกิดขึ้นจริง เพราะดินแดนพิเศษไม่ได้อยู่ที่พื้นที่ แต่อยู่ที่ใจของเรา ใจที่หยุดถึงจุดหยุดนิ่งได้ สามารถสร้างดินแดนพิเศษได้

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023414174715678 Mins