ความรู้คู่ความบริสุทธิ์

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2558

 

ความรู้คู่ความบริสุทธิ์

 

 สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙

         ความรู้คู่ความบริสุทธิ์ : นิ่งในนิ่ง ให้ไม่มีอะไรมาเหนี่ยวรั้งได้ หยุด นิ่ง ๆ จริง ๆ จะทิ้งดิ่งไปเอง อย่าลุ้น อย่าดัน ต้องให้จิตบริสุทธิ์จริง ๆ ต้องแจ่มแจ้ง เป็นความรู้คู่ความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อย ๆ

        ต้องบริสุทธิ์ : ต้องบริสุทธิ์ คือ ต้องไม่มีความคิดแทรก แต่ถ้ายังไม่บริสุทธิ์ มันจะดึงดูดความคิดเข้ามาหา ถ้าเราส่งใจไปที่อื่น  มันก็จะไปเอาสิ่งที่เป็นมลทินของใจเข้ามา เรานั่งธรรมะเพื่อตัวของเราเอง 

         ทางมาแห่งบารมี : วันนี้เราพึงพอใจในการนั่งธรรมะได้ ๕ นาที วันพรุ่งนี้ฝึกใหม่ ฝึกไปเรื่อย ๆ แม้วันพรุ่งนี้จะดีไม่เท่าวันนี้ก็ช่าง หรือดีกว่าวันนี้ก็ช่าง ให้เฉย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ ล้มลุกคลุกคลานกันไป เราก็ฝึกไป นี่เป็นทางมาแห่งบารมีของเรา ความเจริญงอกงามของจิตใจก็จะเกิดขึ้นทุกวินาที แม้เราว่า ไม่เห็นจะก้าวหน้าอะไร “ไม่เห็นมีอะไรใหม่” แม้เราจะรู้สึกอย่างนี้ก็ตาม แต่ความละเอียดก็ถูกสั่งสมเอาไว้ในใจ บุญเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลย จะเกิดขึ้นทุกอนุวินาทีเลย กาย วาจา ใจของเราจะถูกกลั่นให้สะอาดแล้วสะอาดเล่า บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เล่าเพิ่มขึ้นทุกวัน

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027160767714183 Mins