ไฟร้อน

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2548

 

 

รู้ว่าไฟ
คนแสนงอน
  อย่าตอแย
โกรธเต็มที่
ก็อย่าต้อง
ชอบโกรธขึ้ง
อย่ายั่วเย้า
เหมือนได้เชื้อ
เป็นของร้อน
พึงหลีกหนี
ไม่เข้าที
จะเหลืองแรงฯ
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012237151463826 Mins